Osteopatia - Sutherland College of Osteopathic Medicine

Osteopatia jest to metoda diagnozowania, leczenia, ale przede wszystkim filozofia opieki medycznej. Opiera się na analizie ruchomości tkanki jako oznaki jej dysfunkcji. Wykorzystuje techniki manualne przywracające tkance jej naturalną ruchomość.   

osteopatia rehasmart metody leczeniaTwórcą medycyny osteopatycznej był amerykański lekarz Andrew Taylor Still, który w 1892 założył pierwszą na świecie szkołę osteopatii – American School of Osteopathy. Osteopatia opiera się na podstawowych dziedzinach nauki, przede wszystkim na anatomii oraz fizjologii człowieka. Poza umiejętnością precyzyjnego wyczuwania zależności pomiędzy poszczególnymi tkankami organizmu, osteopata posiada również szeroką wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na wykrycie patologii niekwalifikujących się do leczenia manualnego. W takich wypadkach osteopata kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Z pomocy osteopaty korzystać można w każdym wieku i stanie zdrowia. Osteopatia sprawdza się zarówno w stanach bólowych ostrych jak i przewlekłych, a także jako terapia wspomagająca leczenie chorób układu pokarmowego, moczowo – płciowego, oddechowego, endokrynologicznego czy krwionośnego.